Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Secto Automotiven keväällä 2018 teettämän tutkimuksen perusteella suomalaisyritysten autokanta on nousussa. Yritysautopäättäjistä 45 % arvioi autokantansa kasvavan seuraavan vuoden aikana, vain 6 % ilmoitti autokantansa koon pienenevän. Verrattuna edellisvuoteen kasvu on aavistuksen hiipunut: vuoden 2017 tutkimuksessa kasvua ennakoi 49 % vastaajista.

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva IFRS-kirjapitostandardi muuttaa yritysten tavan kirjata liikkuvan käyttöomaisuuden rahoitusta. Muutoksen myötä IFRS-kirjanpitotavan alaisten yritysten on pääsääntöisesti aktivoitava kaikki yli 12 kuukauden leasingsopimukset taseeseen. Jatkossa omistaminen ja leasaaminen ovat kirjanpitomielessä  lähempänä toisiaan.

Secto Automotiven kyselyyn vastanneista yritysautopäättäjistä 5 % uskoi IFRS-muutoksen vaikuttavan yrityksensä tapaan rahoittaa liikkuvaa käyttöomaisuutta. 57 % piti IFRS-muutoksen vaikutuksia rahoitustapaan epätodennäköisinä.

Vähäpäästöiseen autoiluun panostaminen suomalaisyrityksissä jatkuu. Kyselyn vastaajista 52 % kertoo pyrkivänsä pienentämään yrityksensä autokannan Co2-päästöjä seuraavan neljän vuoden aikana. Secto Automotiven asiakasyritysten autokannan keskimääräinen Co2-arvo on laskenut viidessä vuodessa 18 prosenttia.

Kiinnostus vähäpäästöisistä liikkumisratkaisuista näkyy hybridi- ja täyssähköautojen lisääntymisenä. Seuraavan neljän vuoden aikana 28 % yrityksistä uskoo hankkivansa täyssähköauton (vastaava luku vuonna 2017: 28 %) Ladattavan hybridiauton on hankkimassa 42 % vastanneista yrityksistä (2017: 39 %).