Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen sisältyy kehätien rakentamisen lisäksi myös maantien 167 eli Lahden Uudenmaankadun parantaminen. Tällä viikolla torstain 24.5. ja perjantain 25.5. välisenä yönä otetaan Hankaankadun risteyssillalla käyttöön Lahden suuntaan vievät ajokaistat. Silta sijaitsee Renkomäen ABC:n kohdalla.

Moottoritieltä ja Orimattilan suunnasta Uudenmaankadulle tuleva, Lahden suuntaan menevä liikenne ohjataan jatkossa uudelle sillalle. Kaistamäärä säilyy ennallaan.

Moottoritielle ja Orimattilaan Lahdesta päin suuntaava liikenne jatkaa Hankaankadun risteyssillan kohdalla kiertotiellä vielä lähiviikkojen ajan.

Uudenmaankadun (maantie 167) ja uuden Orimattilankadun (maantie 296) risteyksen liikennevalot uusitaan. Uusimistyön ajaksi otetaan käyttöön tilapäiset liikennevalot, jolloin opastimien paikat ja liikenteen pysähtymiskohdat muuttuvat. Järjestely on voimassa muutamia viikkoja, ja lisäksi työn kuluessa suljetaan ja kavennetaan kaistoja sekä pysäytetään liikenne tarvittaessa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen maantietä 167 koskevassa hankeosassa Uudenmaankatu levennetään nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä rakentamalla toinen ajorata nykyisen ajoradan itäpuolelle noin 3,2 kilometrin matkalle. Samalla uusitaan ja rakennetaan alikulkutunneleita ja siltoja, kuten Launeen risteyssilta.