Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Puupolttoaineita kulutettiin Suomessa vuonna 2017 enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineiden kokonaiskulutus ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa sadan terawattitunnin rajan. Ne olivat Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 27 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäytössä saavutettiin uusi ennätys, mikä perustui metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteiden polton lisääntymiseen. Metsähakkeen kulutus sen sijaan väheni.

Puupolttoaineiden kokonaiskulutuksesta lämpö- ja voimalaitosten kiinteät puupolttoaineet kattoivat 38, mustalipeän poltto 43, puun pienkäyttö 17 ja muut puupolttoaineet 2 terawattituntia.