Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Kuljettajantutkintojen käsittelykokeisiin ja käsittelytehtäviin tulee muutoksia 1.7.2018 alkaen. Heinäkuussa voimaan tulevat muutokset koskevat kevyen yhdistelmän eli BE-kortin, raskaiden luokkien eli kuorma- ja linja-autoyhdistelmien käsittelykokeita sekä linja-auton käsittelytehtävää.

Raskaiden luokkien käsittelykokeiden aika pysyy entisellään 15 minuutissa ja ne suoritetaan ennen ajokoetta. Ajoneuvojen pituuden vaihtelut on pyritty huomioimaan tehtävissä aikaisempaa paremmin. Linja-autoluokan eli D-luokan käsittelykoe muuttuu täysin, jotta se vastaisi entistä paremmin kuljettajan arkea.

Myös kevyen yhdistelmän eli henkilöautolla vedettävän, BE-korttia vaativan ajoneuvoyhdistelmän käsittelykokeita päivitetään.