TIP-Trailer services

Infrastruktuuriin keskittyvät kan sainvälinen säätiö Squared capital on TIP Trailerin uusi omistaja. TIP Trailerin pääkojnttori on Hollannin Amsterdamissa. Sillä on omaa toimintaa 17 maassa ja on alallaan johtavassa asemassaSaksassa, Isobritanniassa,Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Benelux-maissa TIP Trailer vuokraa perävaunuja. Sillä on yli 66000 perävaunua ja liki 8000 asiakasta.

General Electric myi vuonna 2013 TIP Trailerin kiinalaiselle HNA Group:lle, joka nyt myi TIP Trailerin Sqared capitalille.

(Transportnet.se)