TIP-Trailer services

European Transport Safety Council sekä useampi kaupunki ja organisaatio Euroopassa ajavat direct vision -standardia kuorma-autoihin. Läpi mennessään standardi määräisi kuorma-autojen ohjaamoista huomattavasti paremman näkyvyyden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvaksi.

Eriliaisia tekniikoita tulisi käyttää, jotta kuorma-autojen ohjaamoista muodostuvia sokeita kulmia voitaisiin vähentää. Hankkeessa mukana ovat muun muassa Lontoon, Kööpenhaminan, Wienin, Brysselin, Bolognan, Aarhusin ja La Rochellen kaupungit sekä European Cyclists’ Federation.