TIP-Trailer services

Finavian vuosi 2018 alkoi vahvasti matkustajamäärän kasvaessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavata 11,3 prosenttia 5,9 miljoonaan matkustajaan. Toimintaympäristön myönteinen kehitys tuki edelleen matkustajamäärien ja liikevaihdon kasvua. Loma- ja liikematkustamisen lisääntymiseen vaikutti yleisen taloudellisen tilanteen myönteinen kehitys.

Matkustajamäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla kasvoi alkuvuonna nopeammin kuin muilla Pohjoismaiden pääkentillä. Myös strategisesti tärkeiden vaihtomatkustajien määrä Helsinki-Vantaalla kasvoi 24,2 % tarkasteluajanjakson aikana. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 13,6 prosenttia. Myönteiseen kehitykseen vaikutti ennen kaikkea kasvanut matkustajamäärä.