TIP-Trailer services

Helsingin kaupungin suunnitelmat Mäkelänkadun ajokaistojen poistamisesta ja Tuusulanväylän alkuosuuden muuntamisesta bulevardityyppiseksi asuinkaduksi on tuotu julkisuuteen. Suunnitelmissa ei ole tuotu esiin sen vaikutusta maamme päälentoasemalle suuntautuvaan liikenteeseen.

Sujuva liikenne Vantaalla sijaitsevalle Helsingin lentoasemalle on koko Suomen kannalta hyvin tärkeä asia. Maantieliikenteellä on Helsingin keskustan ja lentoaseman välillä suuri merkitys jota ei voida korvata muilla liikennevälineillä.

Lentoliikenne on vahvassa kasvussa. Matkustajamäärät nousevat vuosittain. Suomi on panostamassa Helsinki-Vantaan kehitykseen merkittäviä summia. Kasvu ei koske ainoastaan henkilöliikennettä. Yhtä rajua kasvua ennakoidaan myös rahtiliikenteeseen muun muassa verkkokaupan kasvun myötä. On hyvä huomata, että maanteitse tapahtuva rahtiliikenne on ainoa vaihtoehto maamme tärkeimmälle lentoasemalle, sillä Kehärata on suunniteltu ainoastaan henkilöliikennettä varten.

Helsinki-Vantaalla sijaitsee maamme vilkkain taksiasema. Kaikki lentomatkustajat eivät halua tai voi esimerkiksi matkatavaroiden takia käyttää linja-auto- tai kiskoliikennettä. Lisäksi tavoitellaan lentoasemalla lentoa vaihtavien ihmisten vierailua Helsingissä – se jos mikä edellyttää sujuvaa liikennettä.

Autoliiton Helsingin Seudun osasto edellyttääkin Mäkelänkadun katusuunnitelman ja Tuusulanväylän niin kutsuttua bulevardisointia koskevien suunnitelmien ottamista uuteen harkintaan ja käsittelyyn. Julkistetut suunnitelmat eivät huomioi riittävässä määrin maamme päälentoasemalle suuntautuvaa kasvavaa liikennettä. Toteutuessaan suunnitelmat olisivat merkittävässä ristiriidassa lentoliikenteen kehittymisen suhteen.

Suunnitellut muutokset esitetyissä muodoissa haittaavat myös Aviapoliksen, Tuusulan ja muidenkin Vantaan lähialueiden asiointi- ja työmatkaliikennettä Helsingistä käsin ja Helsinkiin.

Sujuva liikenne Helsingin lentoasemalle on koko Suomen etu.