TIP-Trailer services

Liikennevirasto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Wärtsilä pilotoivat hyvin tuloksin pitkäkestoisempien erikoiskuljetuslupien myöntämistä sekä kuljetusten aikaisten siltavalvontojen siirtämistä alueurakoitsijoilta kuljetusyrityksen edustajalle. Pilottia on jo laajennettu Vaasan seudulta pääkaupunkiseudulle. Käynnissä on myös murskainkuljetusten reitistölupien kehittäminen.

- Idea pitkäkestoisempiin erikoiskuljetuslupiin lähti siitä, että jos kuljetuksilla on vakioreitti, kuljetukset ovat vakiopainoisia ja ne kulkevat säännöllisesti samanlaisella kalustolla, miksi jokaiselle kuljetukselle pitäisi hakea erikseen erikoiskuljetuslupaa, kertoo pilotin suunnittelussa mukana ollut Liikenneviraston asiakkuuspäällikkö Anu Kruth.

Pilottiin liittyy kiinteästi myös suunnitelmat muuttaa siltojen valvonnan toimintamallia:

- Ennen valvonta oli alueurakoitsijan vastuulla. Pilotin aikana kokeillaan toimintamallia, jossa valvojana voi toimia esimerkiksi kuljetusyrityksen oma työntekijä, jolle Trafi on myöntänyt sillanvalvontaoikeuden, kertoo lupapäällikkö Petteri Pietilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Samalla haetaan uutta toimintatapaa myös urakoitsijoille, joiden on pistokokein todennettava oman alueensa erikoiskuljetusten sujuvan siltavalvontaohjeistuksen mukaisesti.

Uusia toimintatapoja pilotoitiin vuonna 2017 yhdessä Wärtsilän ja Havatorin kanssa Vaasa-Pori-Vaasa- sekä Vaasa-Rauma-Vaasa-tieosuuksilla. Pilotti laajeni tänä vuonna Vuosaareen suuntautuviin kuljetuksiin.