Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) vaatii kunnianhimoista, mutta realistista lähestymistapaa Euroopan komission ehdotukseen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöstandardeista. ACEA on tyytyväinen, että nämä ensimmäiset EU:n hiilidioksidipäästöt on otettu käyttöön kuorma-autojen osalta, jotka ovat osa komission laajempaa strategiaa tieliikenteen päästöjen torjumiseksi.

Vuodesta 2019 alkaen kaikki EU:n raskaiden ajoneuvojen valmistajat tulevat käyttämään samaa laskentatyökalua (VECTO) ilmoittamaan monien erilaisten kuorma-autojen hiilidioksidipäästöistä. VECTO tarjoaa standardoidun, sertifioidun menetelmän kuorma- ja täysperävaunujen CO2-päästöjen ja polttoainetehokkuuden mittaamiseksi. Kuorma-autojen tulevien hiilidioksidimäärästandardien asettamisessa perustason olisi perustuttava tähän tilastollisesti vakaaseen VECTO-tietoon, jonka ensimmäiset arvot ovat saatavissa vuonna 2019.

Tätä silmällä pitäen ACEA:n jäsenet uskovat, että realistinen tavoitetaso olisi 16 prosentin pakoputkihiilidioksidipäästöjen vähennys vuosien 2019 ja 2030 välillä, ja välitavoitteena 7 prosenttia vuonna 2025.