TIP-Trailer services

Yale on tuonut markkinoille uuden esteentunnistinjärjestelmän, joka varoittaa kuljettajaa lähestyvistä esteistä silmin ja korvin havaittavilla varoitusmerkeillä. Uusi järjestelmä on yhteensopiva 1.6-5.5T ICE Class V ja 1.6.-5.5T electric Class I -vastapainotrukkien kanssa.

Yalen uusi trukin esteentunnistinjärjestelmä lisää trukin käytön turvallisuutta. Selkeät varoitusmerkit ilmaisevat trukkia peruuttaessa, mikäli suoraan trukin takana on este. Järjestelmä ilmoittaa esteen etäisyyden kolmen eri tarkkailtavan alueen perusteella – alue 1 on kauimpana trukista ja alue 3 lähimpänä. Mikäli kaikki tarkkailtavat alueet ovat vapaita esteistä, järjestelmä viestii kuskille vihreällä valolla.

Tarkasteltavien alueiden koot ja trukin nopeuden hidastuminen voidaan kustomoida vastaamaan kunkin työmaan tarpeita. Järjestelmä ei kuitenkaan koskaan pysäytä trukkia täysin. Kuljettaja on siis aina loppukädessä itse vastuussa trukin pysäyttämisestä ennen estettä. Mikäli este on aivan trukin takana, järjestelmä estää trukkia peruuttamasta enempää. Kuski voi kuitenkin halutessaan kiertää järjestelmän.

Trukin turvallinen kääntäminen varmistetaan sivusensoreilla, jotka ilmoittavat mikäli trukin kääntösäteellä on esteitä. Mikäli este havaitaan aivan trukin vieressä, järjestelmä estää trukin kääntämisen kyseiseen suuntaan. Järjestelmän sivusensorit ottavat kuitenkin huomioon, että trukeilla voidaan joutua ajamaan hyvin kapeilla käytävillä.