TIP-Trailer services

Tilastokeskuksen laatiman Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston mukaan kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2017 kotimaan liikenteessä yhteensä 278 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 2,0 miljardia kilometriä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 26 miljardia, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli vuoden 2016 tapaan 85 prosenttia. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 94 prosenttia, mikä oli yhden prosenttiyksikön enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2017 kuorma-autoilla ilman perävaunua ja puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettiin 8 ja 9 prosenttia enemmän tavaraa kuin edeltävänä vuonna. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä puolestaan laski kolmella prosentilla edellisvuodesta. Kuljetussuorite kasvoi vuonna 2017 sekä kuorma-autoilla ilman perävaunua että täysperävaunuyhdistelmillä kuusi prosenttia ja puoliperävaunuyhdistelmillä 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmien käyttö tavarankuljetuksessa on ollut viimeiset vuodet tasaisessa kasvussa. Vuonna 2017 kasvu tasaantui ja tavaramäärän kohdalla jopa hieman laski. Vuonna 2016 62 prosenttia tavarasta ja 78 prosenttia tonnikilometreistä kuljetettiin täysperävaunuyhdistelmillä, kun taas vuonna 2017 vastaavat osuudet olivat tonneissa 60 ja tonnikilometreissä 77 prosenttia. Kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus tonneissa mitattuna on taas ollut laskusuunnassa, mutta vuonna 2017 tavaramäärän osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttiyksikköä 28 prosenttiin ja tonnikilometrien osuus pysyi 8 prosentissa. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö suhteessa muihin ajoneuvotyyppeihin on pysynyt vuodesta 2011 lähtien suunnilleen samana.

Täysperävaunuyhdistelmistä kuljetettiin eniten tavaraa yhdistelmällä, jossa vetoautona varustetussa kuorma-autossa on neljä akselia ja kuorma-auton vetokytkimeen on liitettynä varsinainen perävaunu, jossa on viisi akselia. Näillä kuljetettiin vuonna 2017 tonneissa mitattuna 40 miljoonaa tonnia tavaraa ja niiden kuljetussuorite oli 5,5 miljardia tonnikilometriä. Kuljetussuorite oli kuitenkin suurin 3-akselisen vetoauton ja 5-akselisen varsinaisen perävaunun yhdistelmillä, 6,9 miljardia tonnikilometriä. Puoliperävaunuyhdistelmissä yleisin kombinaatio oli 3-akselinen vetoauto, jonka vetopöydän päälle oli kytkettynä 3-akselinen puoliperävaunu. Näillä kuljetettiin vuonna 2017 tonneissa mitattuna 20 miljoonaa tonnia tavaraa ja niiden kuljetussuorite oli 2,4 miljardia tonnikilometriä.

Vuonna 2017 kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 165 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 60 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus laski kahdella prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta. Kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavien kuorma-autojen vuoden 2017 kuljetussuorite oli 20,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 76 prosenttia koko kuljetussuoritteesta. Osuus oli yhden prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2016.

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2017 ulkomaan liikenteessä yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia, mikä oli noin kolmanneksen vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 1,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 27 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.