TIP-Trailer services

Helsinki10-juoksutapahtuma aiheuttaa Helsingin keskustan ja Etelä-Helsingin alueella tilapäisiä liikennejärjestelyitä lauantaina 28.4.2018 kello 13-15. Autoilijoiden on hyvä huomioida tapahtuma kulkureittejä suunnitellessaan. Helsingin keskusta-alueella sijaitseville laivaterminaaleille kulkemiseen kannattaa siis varata tavallista runsaammin aikaa.