TIP-Trailer services

Lämpimät säät käynnistivät kelirikkokauden, joka vaikuttaisi Liikenneviraston mukaan olevan pahin 15 vuoteen. Kelirikko on sorateiden ongelma: teiden pinnat pehmenevät ja kantavuus heikentyy. Tällä hetkellä kelirikon aiheuttamia painorajoituksia on sorateillä yli 2000 tiekilometrillä, ja määrä tulee vielä kasvamaan. Lähipäivien säätila vaikuttaa olennaisesti siihen, mihin suuntaan tilanne kehittyy.

Useimmiten kelirikko on lähinnä Keski- ja Pohjois-Suomen ongelma, mutta tänä vuonna se koskee miltei koko maata. Painorajoituksia on jouduttu asettamaan ympäri Suomen aina Lohjan seudulta Kittilään saakka. Ajantasainen tilanne painorajoituksista löytyy Liikennetilanne-palvelusta.

Tiet pyritään pitämään liikennöitävinä lisäämällä mursketta sorateiden pahimpiin kohtiin sekä huolehtimalla kuivatuksen toimivuudesta muun muassa jäätyneitä sadevesirumpuja avaamalla. Ilmiön alueellisesta laajuudesta johtuen mursketta voidaan kuitenkin käyttää vain pahimmissa paikoissa. Toimenpiteistä huolimatta tilanne on siis paikoitellen todella huono.

Pintakelirikkoisella tiellä ajaminen on haasteellista ja painorajoitukset haittaavat erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia. Edellytykset kaikille elintärkeille kuljetuksille, kuten esimerkiksi ambulanssiajoille, kuitenkin varmistetaan.

Lähipäivien säätilalla on suuri vaikutus sen kannalta, mihin tilanne tulee kehittymään. Tällä hetkellä sääennusteet lupaavat sateita niin viikonlopulle kuin ensi viikollekin, mikä hidastaa tierakenteiden kuivumista ja pahentaa kelirikkoa. Lisähaasteita tilanteeseen tuo sulava lumi, joka voi aiheuttaa tulvaongelmia niillä alueilla, joilla lumikerrostumia vielä on runsaasti.