Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

EU-Parlamentti on tehnyt esityksen, jonka mukaan tien päällä tavoitettu uusi auto, jonka päästöt ovat tyyppitpdistuksen lukemia korkeampia, voidaan sakottaa jopa 30 000 eurolla.

2015 havaittiin, että tietyt automallit ylittivät tien päällä huomattavasti niille tyypityksessä ilmoitetut päästöarvot peukaloidun softan seurauksena. Nyt EU-Parlamentti esittää, että uusia autoja tarkistetaan liikenteessä vähintään pistokokella 40 000 autoa kohti jäsenmaiden viranomaisten toimesta.

Määräys astuisi voimaan vuonna 2020 jäsenmaiden muodollisen hyväksynnän jälkeen.