TIP-Trailer services

Finrail Oy saavutti vuonna 2017 tuloksellisen tavoitteensa liikevaihdon ollessa 36,0 miljoonaa euroa (2016: 36,6 M€) ja liikevoiton 2,35 miljoonaa euroa (2016: 1,93 M€).

- Finrailin vuosi 2017 oli kokonaisuudessaan onnistunut. Hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi asetetut kasvutavoitteet toteutuivat, kärkenä ratapihojen ohjauksien siirto yhtiöön, mikä lisää samalla alan kilpailuneutraliteettia. Esimerkiksi koko rautatiejärjestelmän toimivuuden kannalta kriittinen piste eli Ilmalan liikenteenohjaus siirtyi kokonaisuudessaan onnistuneesti Finrailin hoidettavaksi, toteaa toimitusjohtaja Pertti Saarela.

Vuonna 2017 liikenteenohjauksen laatu ja turvallisuus säilyivät hyvällä tasolla, sillä valtion rataverkolla ei viime vuonna tapahtunut yhtään Finrailin liikenteenohjauksesta johtuvaa vakavaa onnettomuutta.

Kaakkois-Suomen uuden kauko-ohjausjärjestelmän kehitystyö käynnistyi vuonna 2017. Finrail on tiiviisti tässä työssä mukana. Liikenteenhallinnan järjestelmien puolelle kehitystä tehtiin asiakkaan johdolla uusien modernien järjestelmien kehittämiseksi, jotka ennustavat liikennettä ja ratkaisevat konfliktitilanteita sekä parantavat ratatöiden turvallisuutta ja asiakaspalvelua loppukäyttäjille.

Vuonna 2017 toiminnan tehostamista jatkettiin Seinäjoen ohjauskeskuksen toimintojen sulauttamisella Tampereen ohjauskeskukseen, sekä aloittamalla Pieksämäen liikenteenohjaus-toimintojen siirtäminen Tampereelle.