Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Euroopan ympäristövirasto EEA:n tuoreen raportin mukaan sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämistä ei tueta tarpeeksi Euroopassa. Raportin mukaan vain kymmenen 28:sta EU-valtiosta tarjoaa kannustimia latausverkolle. Sähköautojen myynti on kasvanut linjassa yleisen autokaupan kasvun kanssa, mutta sen suhteellinen osuus on pieni: 1,4 % EU:ssa myydyistä autoista on sähköautoja. Euroopan autovalmistajien järjestö ACEA:n mukaan valmistajien sähköautovalikoima kasvaa, mutta läpilyöminen EU:n markkinoilla on vielä kohtalaisen heikkoa ja epätasaista.

- EEA:n uusi raportti osoittaa, että tiheä EU:n laajuinen latausverkosto on pakollinen, jos haluamme asiakkaiden todella omaksuvan sähköautot, ACEA:n pääsihteeri Erik Jonnaert toteaa.