TIP-Trailer services

Satelliittinavigointi on osa arkeamme. Navigoinnin lisäksi esimerkiksi sähkö- ja tietoliikenneverkot ja liikenteen palvelut tarvitsevat toimiakseen satelliittipaikannusta.  Nämä palvelut eivät kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla korkeilla leveysasteilla, etenkään arktisilla alueilla.

Eurooppalaiset ja arktisten maiden viranomaiset, tutkijat ja yritysten edustajat kokoontuvat ratkomaan näitä ongelmia Challenges in Arctic Navigation –työpajaan Muonioon 16 - 18.4. Tapahtuma on osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa. Sen järjestäjiä ovat liikenne- ja viestintäministeriö ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Arktiset maat eivät ole aiemmin yhdessä kokoontuneet pohtimaan paikannusjärjestelmien soveltuvuutta pohjoisille leveysasteille.

Konkreettinen esimerkki satelliittinavigoinnin arktisesta ongelmasta liittyy lentokoneiden laskeutumiseen. Keski-Euroopassa se onnistuu satelliittinavigoinnin varassa, mutta arktisella alueella ei. Tämä johtuu siitä, että satelliittisignaalin tarkentamiseen tarvittavia tukiasemia ei ole riittävän tiheästi pohjoisilla alueilla. Navigointijärjestelmän tarkkuus on heikompi myös satelliittien lentoratojen vuoksi.

Satelliittipaikannus liittyy kiinteästi älyliikenteen kehitykseen.  Pohjoisten alueiden haasteena on paikannuksen epätasainen kattavuus. Se hidastaa tarpeettomasti erityisesti autonomisen liikenteen kehitystä. Muonion tapaaminen on toteutettu osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen yhteistyönä, osana ulkoministeriön rahoittamaa Arkki-hanketta.

Arkki-hankkeen kansainväliseen verkostoon kuuluvat muun muassa EU:n komissio, Euroopan satelliittipaikannusvirasto GSA ja Euroopan avaruusjärjestö ESA. Yhteistyökumppaneina on viranomaisia, yrityksiä ja yliopistoja.

Suomi on Arktisen Neuvoston puheenjohtaja vuosina 2017 – 2018. Puheenjohtajana Suomi kiinnittää huomiota paikannuksen lisäksi myös viestintäyhteyksien toimivuuteen, meriliikenteen turvallisuuteen ja meteorologisen yhteistyön kehittämiseen. Näillä on tiivis yhteys paikannukseen ja satelliittiteknologiaan.

”Seuraavan sukupolven Galileo-satelliiteissa otetaan pohjoinen ulottuvuus paremmin huomioon ja ne antavat tarkempaa tietoa korkeilla leveysasteilla,” sanoo Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen osastonjohtaja Heidi Kuusniemi.