TIP-Trailer services

Huutomäen uusi eritasoliittymä ramppeineen ja kiertoliittymineen sekä uusi valtatie 4 ja valtatie 13 Huutomäen kohdalla otetaan käyttöön 13.10.2017. Rinnakkaistiet säilyvät toistaiseksi työmaa-alueena.

Uusi eritasoliittymä, joka sijoittuu Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen, sekä valtatien 4 uusi linjaus ovat osa Liikenneviraston Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanketta.

Kokonaisuudessaan valtatietä 4 parannetaan hankkeessa välillä Kuorejoki–Mämme, ja esimerkiksi välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä valtatie 4 muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Tällä hetkellä työt ovat käynnissä Huutomäen ja Äänekosken kohdalla.