TIP-Trailer services

Tuusulassa harjoiteltiin 10.–11.10.2017 ruoantuotannon turvaamista energiakriisin aikana. Valtakunnalliseen harjoitukseen osallistui lähes 70 henkilöä, ja se kokosi yhteen laajan joukon eri toimijoita alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja -jakelusta, öljy- ja kaasualalta sekä kemianteollisuudesta.

- Harjoituksessa selvisi, että öljyn ja maakaasun saatavuuden heikkenemisellä on merkittäviä vaikutuksia ruokaketjun kaikissa osissa. Kevyen polttoöljyn ja dieselin merkitys korostuu erityisesti maatalouden työkoneissa, viljan kuivaamisessa sekä elintarvikekuljetuksissa, kertoo Öljy- ja biopolttoaineala ry:n suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen.

Harjoituksesta vastasivat Huoltovarmuusorganisaation viisi eri poolia, ja siihen osallistui lähes 70 eri toimijaa alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja -jakelusta, öljy- ja kaasualalta sekä kemianteollisuudesta. Mukana harjoituksessa oli myös viranomaisia ja tutkijoita. Harjoituksen tuloksia hyödynnetään myös Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Winland-tutkimushankkeessa, joka oli mukana harjoituksen toteuttamisessa.