Volvo on kehittänyt autonomisen kuorma-auton jota tullaan käyttämään sokeriruokosadon lisäämiseen Brasiliassa.

Autonomisuudesta on tässä tapauksessa monia hyötyjä ja se tulee helpottamaan kuorma-autojen kuljettajien työtä sokeriruokoplantaasilla.

Nykyään sokeriruokosato korjataan pelloilta puimureilla ja kuljettajien manuaalisesti ohjaamilla kuorma-autoilla, jotka ajavat vieretysten alhaisella nopeudella. Kuorma-auton kuljettajan kannalta tämä on haastavaa. Hänen on paitsi pysyttävä puimurin vauhdissa myös keskityttävä tarkkaan ajolinjoihin, jotta seuraavan vuoden sadon muodostava nuori kasvusto ei polkeennu. Tällä hetkellä noin neljä prosenttia sadosta menetetään sen vuoksi, että pelloilla liikkuvat ajoneuvot pakkaavat maa-aineksen tiiviiksi ja liiskaavat nuorta kasvustoa alleen.

Volvo Trucks on ratkaissut ongelman kuljettajan työtä helpottavalla järjestelmällä, joka automatisoi ohjauksen. Sillä varmistetaan, että kuorma-auto pysyy tarkalleen oikealla ajolinjalla. Kuorma-auto pääsee poikkeamaan asetetulta kurssilta sivusuunnassa enintään 25 mm.

Koska kuljettajan ei tarvitse keskittyä raskaaseen, väsyttävään ja jatkuvaa keskittymistä vaativaan tarkkuusohjaamiseen, valppaustaso paranee, stressi vähenee ja koko työrupeaman turvallisuus paranee.