Scania kevätkiertue 2108

Kansainvälinen sertifiointiorganisaatio DNV GL on myöntänyt MRV Ready -sertifikaatin Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Naviksen Bluetracker MRV-moduulille.

DNV GL:n mukaan Naviksen Bluetracker MRV-moduuli on EU:n tarkkailu-, raportointi- ja todentamisasetuksen (MRV) mukainen, tukien määritettyjä monitorointimenetelmiä ja keräten kaiken aiheeseen liittyvän datan.

MRV-asetuksella tavoitellaan laivaliikenteen CO2-päästöjen mittaamista ja vähentämistä. EU-satamia käyttävien suurten laivojen edellytetään raportoivan todennetut vuosipäästönsä vuoden 2018 alusta alkaen. 

MRV-asetuksen mukaan alusten tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa todentajien hyväksyttäväksi viimeistään elokuun 2017 lopussa. Naviksen ohjelmisto vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla Naviksen asiakkaille olennaisen MRV-tiedon reaaliajassa.