Ulkopuolinen puolueeton asiantuntija DNV GL Business Assurance Finland on tarkistanut Cargotecin ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän valikoiman ja kriteerien yhteensopivuuden.

Arviossa todetaan, että Cargotecin tuoteryhmälle määrittämät kriteerit perustuvat oikealla tavalla tuotteiden ja palveluiden käytönaikaiseen ympäristövaikutukseen ja että tuoteryhmään kuuluvat tuotteet ja ratkaisut ovat kriteerien mukaiset.

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän tuotteet ja ratkaisut on luokiteltu neljään kategoriaan sen perusteella, mitä ekotehokkuuden osa-alueita kukin edistää: Tehokkaampia kokonaisjärjestelmiä, tehokkuutta ympäristötoimialoille, tehokkaampaa päästöjen hallintaa, sekä tehokkaampaa resurssien käyttöä.

Kategorioiden kriteerit arvioidaan vuosittain.