Scania kevätkiertue 2108

Arktisen neuvoston mertensuojeluryhmä PAME perusti polaarikoodin toimeenpanon tueksi uuden foorumin, joka kokoontui ensimmäisen kerran Lontoossa 5.-6.6.2017. Foorumin tarkoituksena on jakaa arktisen merenkulun parhaita käytäntöjä.

Foorumin tarkoituksena on lisätä tiedonvaihtoa polaarikoodista ja sen toimeenpanosta sekä koota yhteen laaja-alaisesti tietoa ja eri alojen toimijoita. Foorumin ensimmäiseen kokoukseen osallistui noin 50 arktisten valtioiden hallintojen, varustamoiden, vakuutuslaitosten, luokituslaitosten, tiedeyhteisöjen, alkuperäisasukkaiden ja ympäristöjärjestöjen edustajaa.

Foorumi alkaa työstää kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn polaarikoodin toimeenpanoa tukevaa, arktisen merenkulun parhaita käytäntöjä jakavaa nettiportaalia.

Trafi organisoi Lontoon tilaisuuden yhdessä USAn, Kanadan ja PAMEn sihteeristön kanssa.