Tungvogncenter Syd tarkasti 30-31.5. Padbornissa Tanskan-Saksan rajalla 23 Tanskaan pyrkivää kuorma-autoa. Yhdeksästä löytyi nk. AdBlue-tappaja, pieni elektroninen verkkokaupan tarjoama lisälaite, joka harhauttaa dieselmoottorin käymään ilman ureapohjaista AdBlue nestettä. Kalliina pidetty AdBlue neste suodattaa pakokaasuista NOx- eli typenoksidi-päästöjä.

Yhdeksän AdBlue-tappajaa käyttäneet kuljetusyritykset olivat Liettuasta, Romaniasta, Bulgariasta, Puolasta ja Makedoniasta. Kaikki pysäytettiin rajalle kunnes olivat käyneet rajan autokorjaamolla palauttamassa elektroniikan perussäädöt ja maksaneet sakkonsa.

Poliisi paljasti myös muita rikoksia. Yhdellä makedonialaisella kuljettajalle ei ollut lain edellyttämää kuljettajakorttia. Hänelle määrättiin 35 000 Tanskan kruunun sakko. Toisessa makedonialaisessa ei ollut digitalista ajopiirturia rekisteröimässä ajo- ja lepoaikoja. Hänelle määrättiin 6000 Tanskan kruunun sakko. Yhden AdBlue-tappajaa käyttäneen auton kuljettajan todettiin ylittäneen sallitun ajoajan. Kaikki joutuivat maksamaan sakkonsa ennen kuin saivat jatkaa matkaa.

Suomesta puuttuvat vastaavanlaiset havainnot. (toim.huom.)