Scania kevätkiertue 2108

Komission eilen ehdottamaan EU:n liikkuvuuspakettiin sisältyvät kabotaasirajoitusten väljentäminen ja etäisyysperusteinen tiemaksumalli ovat Suomelle haitallisia. SKAL odotti esitykseltä kabotaasiliikenteen valvontakeinojen tehostamista, joustoja ajo- ja lepoaikoihin sekä jäsenvaltioille mahdollisuutta valita sopivin kansallinen tiemaksumalli.

Liikkuvuuspaketin (mobility package) esityksistä Suomelle haitallisimmat ovat kabotaasikuljetusten enimmäismäärän poistaminen, etäisyysperusteisen tiemaksumallin pakottaminen jäsenvaltioille ja tavaraliikenteen ajo- ja lepoaikojen jättäminen ennalleen. Nyt EU:lta olisi tarvittu pelisilmää ja jäsenvaltioiden välisten maantieteellisten erojen huomioimista.

Kabotaasimuutoksia* perustellaan CO2-päästöjen ja tyhjänä ajon vähentämisellä. Argumentit eivät päde Suomeen. Suomen logistinen kilpailukyky ja energiatehokkuus perustuvat muuta Eurooppaa pidemmän ja painavamman kuljetuskaluston käyttöön sekä tehokkaaseen kuljetusjärjestelmään. Meillä yhdistelmän enimmäismassa on ollut vuodesta 2013 alkaen 76 tonnia ja pituus 25,25 metriä, kun muualla EU:ssa yleisesti hyväksytty enimmäispaino on 40 tonnia ja yhdistelmäpituus 18,75 metriä.

Olemme saavuttaneet suuremmalla kalustolla jopa yli 10 prosentin aleneman kalustokohtaisiin päästöihin niissä yhdistelmissä, joissa suurempaa kokoa on hyödynnetty täysmääräisesti. Suomalainen yhdistelmä kuljettaa 100 % enemmän kuormaa tonneissa mitattuna ja 50 % enemmän tilavuudella mitattuna kuin ulkomaiset yhdistelmät, joilla kabotaasikuljetuksia suoritetaan. Kuljetusjärjestelmämme minimoi vajaakuormilla ajamista, kun taas kabotaasiliikenteessä ulkomainen kuljetusyritys haalii yksittäisiä Suomen sisäisiä tavaraeriä kansainvälisen kuorman purun jälkeen. Komission esittämä malli lisäisi tyhjänä ajamista ja päästöjä sekä vaikeuttaisi Suomen ympäristötavoitteiden saavuttamista.

SKAL olisi odottanut komissiolta rohkeampia linjauksia kuljettajien ajo- ja lepoaikasääntelyyn, joka ei huomioi riittävästi Suomen olosuhteita. SKAL on esittänyt ajo- ja lepoaikoihin joustoja yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton ja Linja-autoliiton kanssa siten, että kuljettaja voisi jakaa taukonsa nykyistä vapaammin sekä pidentää viikkolepoa edeltävää ajoaikaansa päästäkseen viikonlopuksi kotiin. Komission rohkeus ei tähän riittänyt, vaikka muutoksilla olisi lisätty kuljettajien työhyvinvointia.

Komission esittämä kilometripohjainen tiemaksumalli ei sovi pitkien etäisyyksien Suomelle. Nyt käynnistyvässä EU:n lainsäädäntöprosessissa lakiehdotusta on muutettava siten, että se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden valita myös aikaan perustuvan tiemaksun (vinjetti).

Kabotaassisäännökset nyt:

Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla on kansainvälisen kuljetuksen jälkeen oikeus tehdä kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana.

*Komission ehdotuksessa:

Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla olisi kansainvälisen kuljetuksen päätyttyä oikeus tehdä maan sisäisiä kuljetuksia viiden vuorokauden ajan ilman kuljetusten määrän rajoitusta.

Tiemaksusäännökset nyt:

Jäsenvaltio voi halutessaan ottaa käyttöön joko aika- tai etäisyysperusteisia raskaan liikenteen tiemaksuja.

Komission ehdotuksessa:

Jäsenvaltio voisi ottaa käyttöön vain etäisyysperusteisia raskaan liikenteen tiemaksuja, aikaperusteiset kiellettäisiin vuoteen 2023 mennessä.