Autoveron pieni portaittainen aleneminen vuosien 2016 ja 2017 alussa sekä talouden piristyminen ovat lisänneet uusien autojen kysyntää aiempiin vuosiin verrattuna. Valtio keräsi viime vuonna tieliikenteestä erilaisina verotuloina yli 8 miljardia euroa, joka on noin 260 miljoonaa euroa vuotta 2015 enemmän.

Suurin osa kasvusta johtuu autoverotuoton ja uusien autojen myynnistä kertyvän arvonlisäverotulon kasvusta.

Toukokuussa rekisteröitiin 11 055 uutta henkilöautoa, mikä on 5,1 prosenttia viime vuoden toukokuuta enemmän. Alkuvuoden aikana pakettiautoja on rekisteröity 26,6 prosenttia viime vuotta enemmän. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 1 467.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin 333, eli lähes saman verran kuin viime vuoden toukokuussa. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat alkuvuonna olleet 8,8 prosenttia viime vuotta suuremmat. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on rekisteröity tänä vuonna 16,0 % viime vuotta enemmän. Uusia linja-autoja tänä vuonna on rekisteröity 173, joka on 36,2 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Linja-autoja ensirekisteröitiin toukokuussa yhteensä 34.