Ranska on huomauttanut Euroopan Komissiota, että se aikoo esitellä keinoja, joilla estää navigaattoreiden ja muiden ajosovellusten ilmoitukset poliisin väliaikaisista valvontapisteistä ja -kameroista. Navigaattorit ja ajosovellukset, jotka ilmoittavat pysyvistä valvontakameroista ja -pisteistä, on jo kielletty Ranskassa.