Kaksi kolmasosaa valmistavan teollisuuden yrityksistä käy parhaillaan läpi digitaalista murrosta, mutta puolet autoteollisuusyrityksistä ja 60 prosenttia teollisuuslaiteyrityksistä ei vielä investoi kattavasti digitalisaatioon osana liiketoimintastrategiaansa. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen Technology Vision 2017 -tutkimuksesta, johon osallistui 102 autoteollisuusalan johtajaa ja 562 teollisuuslaiteyrityksen johtajaa ympäri maailman.

Ylivoimainen enemmistö (94 %) tutkituista teollisuusyrityksistä myönsi, että digitaaliset teknologiat ja teollinen internet (IoT) muuttavat perinpohjaisesti menestyksekkään liiketoiminnan edellyttämiä toimintatapoja. Haastatellut kuitenkin kertoivat, että heillä on osaajapulaa keskeisillä digitaalisista teknologioista riippuvaisilla alueilla, kuten PaaS (Product-as-a-Service) eli tuote palveluna ja tuotteen elinkaaren hallinnassa.

Tekoälyn uskotaan mullistavan asiakasvuorovaikutus ja muodostuvan avaintekijäksi älykkäiden tuotteiden suunnittelussa. Kuitenkin vain 10 prosenttia autoteollisuusyrityksistä ja 18 prosenttia teollisuuslaitevalmistajista kokee, että heidän organisaationsa on valmistautunut hyvin tähän kehitykseen.