Scania kevätkiertue 2108

Liikennepalvelulaki tuo muutoksia erityisesti taksialaan. Tähän liittyen Trafi on käynnistänyt kyselytutkimuksen, jolla on tarkoitus selvittää eri tahojen kokemuksia muutokseen liittyen sekä ennen uudistuksen voimaantuloa että sen voimaantulon jälkeen.

Kyselytutkimuksen ensimmäinen osuus, jolla on tarkoitus kartoittaa alan ja laajemminkin kansalaisten tämänhetkisiä näkemyksiä liikennepalvelulain tuomista muutoksista, on parhaillaan käynnissä. IRO Research Oy haastattelee puhelimitse taksiyrittäjiä, taksinkuljettajia, kansalaisia ja linja-autoyrittäjiä ja kysyy heidän näkemyksiä nykytilasta ja tulevasta.

Tutkimuksen seuraava osuus toteutetaan syksyllä 2018.