Scania kevätkiertue 2108

Volvo Trucks testaa ja selvittää parhaillaan ruotsalaisen jätehuoltoyhtiö Renovan kanssa, kuinka autonomiset ajoneuvot voivat edistää jätehuollon turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kuljettajien työympäristön laatua. Testikäytössä olevat automatisoidut järjestelmät ovat toimintaperiaatteeltaan samoja kuin Volvon autonomisessa kuorma-autossa, joka on ollut käytössä Kristinebergin kaivoksella Pohjois-Ruotsissa syksystä 2016 saakka.

– Kun raskasta hyötyajoneuvoa ajetaan kaupunkiympäristössä asuinalueiden kapeilla kaduilla, joissa on paljon suojaamattomia tienkäyttäjiä, ajotilanteet ovat turvallisuuden kannalta erittäin vaativia – myös silloin, kun ajoneuvon nopeus jää kävelyvauhtiin. Testikäytössä oleva kuorma-auto valvoo jatkuvasti ympäristöään ja pysähtyy heti, jos tielle ilmaantuu äkillinen este. Automatisoitu järjestelmä antaa myös kuljettajalle paremmat edellytykset tarkkailla tapahtumia kuorma-auton lähettyvillä, toteaa Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuusjohtaja Carl Johan Almqvist.

Kun autonomista jäteautoa käytetään ensi kertaa uudella alueella, kuljettaja ajaa manuaalisesti ja ajoneuvon sisäinen järjestelmä tarkkailee ja kartoittaa reittiä jatkuvasti anturien ja GPS-tekniikan avulla. Kun kuorma-autolla seuraavan kerran ajetaan samalla alueella, se tietää tarkalleen sekä reitin että roska-astiat, joiden luona sen on määrä pysähtyä.

Kun automatisoitu järjestelmä on aktivoituna, kuljettaja nousee ohjaamosta ensimmäisessä pysähdyspisteessä, siirtyy kuorma-auton taakse ja työntää sekä tyhjentää roska-astian asiaankuuluvilla hallintalaitteilla samalla tavalla kuin nykyisissä jäteautoissa. Kun tämä on tehty, kuorma-auto peruuttaa seuraavan roska-astian luo automaattisesti saatuaan ensin käskyn kuljettajalta. Kuljettaja kulkee jalkaisin kuorma-auton ajaman reitin, joten hänellä on aina esteetön näkyvyys kulkusuunnan tapahtumiin.

Peruuttaminen on tavallisesti melko riskialtis ohjaustilanne, sillä kuljettaja ei välttämättä näe, keitä tai mitä kuorma-auton takana liikkuu, vaikka käytössä olisi kamera. Määrätyillä alueilla peruuttaminen raskailla hyötyajoneuvoilla ei turvallisuussyistä ole sallittua. Toisilla alueilla taas peruuttaminen edellyttää, että apukuljettaja seisoo kuorma-auton takana varmistaakseen, että reitti on varmasti selvä. Testikäytössä olevalla ratkaisulla näistä ongelmista päästään eroon. Koska jäteauton ympäristöä tarkkaillaan antureilla, ajaminen on yhtä turvallista riippumatta siitä, ajetaanko kuorma-autolla eteen- vai taaksepäin. Jos reitin varrelle on esimerkiksi pysäköity auto, jäteauto voi kiertää esteen automaattisesti edellyttäen, että tilaa on riittävästi.

Vaikka tekniset edellytykset ovat jo olemassa, tarvitaan valtavasti tutkimus-, testaus- ja kehitystyötä, ennen kuin autonominen jäteauto on valmis yleiseen käyttöön. Meneillään oleva yhteisprojekti jatkuu vuoden 2017 loppuun, ja sen jälkeen kuorma-auton toiminnot ja turvallisuus sekä ennen kaikkea kuljettajien, muiden tienkäyttäjien ja paikallisten asukkaiden suhtautuminen tällaisiin ajoneuvoihin arvioidaan perusteellisesti. Muissa käyttötehtävissä osin automatisoituja ajoneuvoja otetaan luultavasti käyttöön jo aiemmin – esimerkiksi kaivoksilla ja rahtiterminaaleissa, joissa kuljetustyö tapahtuu tarkoin rajatulla alueella.