Itävallan liikenneministeri Jörg Leichtfriend nostaa todelliseksi ongelmaksi tie- ja rajatarkastuksissa kuorma-autojen teknisen kunnon. Hän viittaa tie- ja rajatarkastuksissa havaittujen vikojen vuosittain toistuviin suuriin määriin kaikissa EU-jäsenmaissa. Itävalta on kiristänyt tuntuvasti tarkastuksia, mutta korkeina pysyvät vikailmoitukset osoittavat Leichtfriendin mukaan välinpitämätöntä käsittelyä muissa EU-maissa.

Ajo- ja lepoaikoja valvovien ajopiirturien jatkuva manipulointi magneeteilla ja muilla tavoilla sekä elektronisten "AdBlue-tappajien" nopea yleistyminen ovat lisänä kasvaviin teknisiin vikoihin, joita monessa EU-maassa varsin löyhäkätinen kuntotarkastus valtakunnan rajoilla ja tieliikenteessä eivät tavoita.