Liikennevirasto valitsi osallistumishakemusten perusteella neljä yritystä tai työyhteenliittymää, joilta se pyytää tarjoukset Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään, eli hankeosan 1A, toteutuksesta. Valitut tarjoajat ovat: Graniittirakennus Kallio Oy, Skanska Infra Oy, Destia Oy ja TYL HOLA (YIT Rakennus Oy, Kreate Oy).

Hankeosa 1A, joka alkaa hankealueen rajalta Soramäestä ja jatkuu Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelle, hankitaan ST-urakkana. ST-urakassa urakoitsijan vastuulla on sekä rakennussuunnitelman laatiminen että itse rakentaminen.

Hankeosassa 1A valtatie 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi. Lisäksi rakennetaan eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavalaan ja Okeroisiin. Hankeosaan sisältyy myös 17 sillan rakentaminen. Tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvio on noin 85 miljoonaa euroa. Lopullinen urakoitsijavalinta tehdään loka-marraskuussa 2017.