Scania kevätkiertue 2108

Suomalainen yritys Fleetrange on kehittänyt pilvipohjaisen IoT-teknologiaa (Internet of things) hyödyntävän palvelun merenkulun toimijoille. 

Palvelu tarjoaa reaaliaikaista tilannetietoa laivan liikkeistä, säästä ja mahdollistaa kommunikaation laivan ja maaorganisaation välillä.

Palvelua on jo testattu Suomenlahdella, Englannin kanaalin liikenteessä sekä Antarktiksen haastavissa olosuhteissa.

Fleetrangen LIVE IoT-yksikkö seuraa varustamon alusten operatiivista toimintaa ja ilmoittaa poikkeavista tapahtumista tarpeellisille osapuolille. Poikkeavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi suunnitellulta reitiltä poikkeaminen, liiallinen kallistuma tai äkillinen väistöliike.

Fleetrange tutkii kumppaniensa kanssa myös tekoälyn mahdollisuuksia merenkulussa. Autonomiset alukset ovat pidemmän aikavälin päässä, mutta nyt kehitteillä olevat ratkaisut tulevat tukemaan autonomisten alusten operatiivista toimintaa tukevia järjestelmiä.

Risteilyvarustamot ovat jo ilmaisseet kiinnostustaan uutta palvelua kohtaan. Palvelu mahdollistaa tilannetiedon seurannan ajasta ja paikasta riippumatta, eikä järjestelmää käyttävän toimijan tarvitse olla samasta organisaatiosta tiedon tuottajan kanssa.

Tilannetieto on välttämätöntä kaikille merellä liikkujille, mutta erityisen tärkeää polaarialueilla. Arktisen ja Antarktiksen merialueet ovat avautumassa kasvavalle määrälle risteily- ja rahtialuksia. Äärimmäiset sää- ja jääolosuhteet yhdistettynä suuriin etäisyyksiin pelastuskalustosta ja muista aluksista asettavat suuria haasteita varustamoille ja pelastusviranomaisille. Täten alusten täsmällinen sijainti ja tilannekuva ovat erittäin tärkeässä asemassa. Viestintäyhteydet ja reaaliaikaisen tilannekuvan jakaminen on haasteellista, mutta teknologia mahdollistaa tänä päivänä yhteyksien luomisen jopa näillä vaativilla alueilla.