Caverion ja Veho ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia Vehon kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. Vuoden 2016 aikana energiatehokkuutta parantavien investointien, kiinteistöjen käytön optimoinnin, 24/7-kiinteistövalvomon ja energianhallinnan avulla saavutettu kokonaisenergian säästö oli noin 3750 MWh, mikä merkitsee hiilidioksidipäästöjen vähenemistä noin 830 tonnilla.

Vehon ja Caverionin yhteistyö syventyi Vehon käyttämien kiinteistöjen osalta vuonna 2015. Yhteistyön painopisteiksi asetettiin energiatehokkuus ja palveluiden tehokas johtaminen.