Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan koulutusohjelmasta insinööriksi valmistuneen Juho Syrjälän opinnäytetyö ”Development of Transport Operations Management : Case Kuljetus Eklöf Oy" palkittiin Autotuojat ry:n stipendillä Kuljetus 2017-messujen avajaisissa Jyväskylässä. Opinnäytetyössä selvitettiin Kuljetus Eklöf Oy:n sisäisten johtamisprosessien toimivuutta sekä Lean-johtamisen soveltuvuutta palveluita tuottavassa yrityksessä.

Myös JAMKin logistiikan opiskelijat Joona Hintikka, Jukka Miinalainen, Toni Münster ja Lassi Saarela palkittiin stipendein. He toteuttivat projektin, jossa tutkittiin elintarvikekuljetusten olosuhteita ATP-sopimuksen mukaisessa lämpötilasäädellyssä kuormatilassa.