Scania kevätkiertue 2108

Liikennekäyttäytyminen vaikuttaa ihmisten mielikuvaan yrityksestä ja yrityksen maineeseen. Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Rossin opinnäytetyössä kerrotaan, että noin joka kolmas on boikotoinut tai harkinnut boikotoivansa yritystä sen ajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymisen johdosta.

Yritysten ajoneuvoilla ajavien kuljettajien negatiivinen toiminta liikenteessä vaikuttaa enemmän kuin myönteinen käytös, kuten huomaavaisuus, tilan antaminen suojatiellä tai nopeusrajoitusten noudattaminen taajamassa. Suhtautumisessa eri rikkeisiin on myös eroja, esimerkiksi ylinopeus koetaan vähemmän merkitykselliseksi kuin väärin pysäköiminen, röyhkeä ohittaminen tai punaisia päin ajaminen.

Eniten liikennekäyttäytyminen vaikuttaa naisiin ja yli 50-vuotiaisiin. Tyypillisin boikotoija tai boikotoimista harkinnut on mies ja yleisintä boikotointi on 34-49-vuotiaiden keskuudessa.

Ostopäätöstä tehdessä kuluttaja huomioi yrityksen maineen mahdollisesti yhtenä kriteerinä valintapäätöstä tehdessään. Yrityksen ajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä parantamalla on kuitenkin vaikea suoraan lisätä myyntiä. Vaikka asiakas kokisi kuljettajan toiminnan erittäin positiiviseksi, se saa asiakkaan harvoin ostamaa tuotetta. Negatiiviseksi koettu liikennekäyttäytyminen saattaa kuitenkin aiheuttaa boikotointia.